Enerji Etüdü

Enerji Etüdü

 

Bir endüstriyel tesise giren ham maddelerin nihai ürüne dönüşümü süreçlerinde en önemli girdilerin başında enerji gelir. Endüstriyel tesislerde ve enerji üretim santrallerinde Enerji Verimliliğinin artırılması amacıyla, enerji tasarruf potansiyellerinin araştırılması ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik sistematik çalışmaların bütününe enerji etüdü denir. Enerjinin tedarik edilmesi, enerjinin üretilmesi/dönüşümü, enerjinin işletme içerisinde dağıtımı ve enerjinin tüketim noktalarındaki kullanımını  proses bazlı bir değerlendirmeyle ele alır. Enerji Etüdünün ana aşamaları şöyledir.

-Bilgi toplama

-Ölçüm faaliyetleri

-Analiz ve mühendislik değerlendirmeleri

-Raporlama

Demand Enerji Uzman Mühendisleri enerji etüdünün her bir safhasını titizlikle planlar ve uygular.Tüm süreçlerde ana amaç işletmenin enerji verimliliğine katkı sunmak, enerji giderlerini ve karbon salınımlarını azaltmaktır. Her bir prosesin enerji  verimliliği ve kayıpları analiz edilir. Bu kayıpları minimize etmek ve verimliliği maksimum değerine çıkarmak için olası enerji geri kazanım potansiyelleri araştırılır, mühendislik çalışmaları ve ilgili hesaplamalar yapılır.