ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi diğer iyi bilinen standartlar gibi sürekli iyileştirme yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Enerji Yönetim Sisteminin amacı, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi dâhil, enerji performansının sürekli olarak iyileştirilmesi için gerekli olan sistemlerin ve proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için gereksinimleri ve rehberliği oluşturur.

Kuruluşlar, enerji yönetimini iş uygulamalarına entegre ederek enerji performansını sürekli olarak iyileştirmeyi sağlayacak bir proses oluşturabilirler. Enerji performansını ve bununla ilgili enerji maliyetini iyileştirmek suretiyle kuruluşlar daha rekabetçi olabilir. Ek olarak uygulama, kuruluşların, enerjiye bağlı sera gazı salımlarını azaltmak suretiyle iklim değişikliğini hafifletme genel hedeflerine ulaşmasını sağlayabilir.

EnYS’den beklenen sonuçlar bir kuruluştaki enerji performansının iyileştirilmesi ile beraber EnYS’nin de sürekli olarak iyileştirilmesi için sistematik bir yaklaşımın takip edilmesini sağlamaktır.Bu iki kavramın birlikte sürekli iyileştirilmesinin sağlanması en önemli husustur.Enerji yönetim sistemi: Planla-Uygula-Kontrol et- Önlem al sürekli iyileştirme sistemine dayanmaktadır.

Demand Enerji olarak kuruluşların sürekli olarak iyileştirme sağlayan bir EnYS ve enerji performansına ulaşabilmeleri için gerekli süreçlerde yol gösterici oluyoruz. Sektörden gelen tecrübelerimizi müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz:

-Süreç Danışmanlığı

-Dökümantasyon Hazırlama