Enerji Verimliliği Kapsamında KOSGEB

Yeşil Dönüşüm Destek Programı

 

KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

 

Programın Amacı

 

KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerinin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Bu çerçevede; yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı 100-500 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı olmak üzere destek tasarımı yapılmıştır.

Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin; EVD şirketlerinden, Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alacakları motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine aşağıdaki üst limitlere kadar destek verilmesi planlanmıştır.

 

Destek Kapsamı

 

Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin; EVD şirketlerinden, Etüt proje sertifikasına sahip kişilerden ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alınacak motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine destek verilmektedir.

Yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP aralığındaki işletmelerin; sanayi alanında yetkilendirilmiş EVD şirketlerinden alacakları enerji etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde Pompa değişimi, Fan değişimi, Kompresör değişimi ve Değişken Hız Sürücüsü temini için destek verilmektedir.


Destek Oranları

 

Elektrik Motorları Etüt ve Motor Değişim Destekleri

 

Ton Eşdeğer Petrol (TEP)    Değeri

Destek Üst Limiti (TL)

Motor Etüt Giderleri

Motor Değişim Giderleri

10-49 TEP

1.500

60.000

50-99 TEP

2.500

100.000

Destek Oranı

100%

75%

 

Detaylı Enerji Etüt ve Verimlilik Artırıcı Gider Destekleri

 

Ton Eşdeğer Petrol (TEP) Değeri

Destek Üst Limiti (TL)

Enerji Etüt Giderleri

Verimlilik Artırıcı Giderler

100-500 TEP

30.000

400.000

Destek Oranı

75%

40%

 

TEP Nedir?

 

TEP ( Ton Eşdeğer Petrol ): Enerji kaynaklarının tek birim ile ifade edilmesini sağlayan ve 10 milyon kcal karşılığı için kullanılan enerji birimidir.

 

1 TEP yaklaşık olarak;

 

  • 1 ton fuel oil
  • 11.600 kWh
  • 3 ton linyit
  • 1.6 ton taş kömürü
  • 1.200 Sm³ doğalgaza eş değerdir.