Enerji Yöneticiliği Hizmeti

Enerji Yöneticiliği Hizmeti

 

25.01.2020 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Yönetmelik madde 9-1’de  değişiklik yapılmış olup nihai şekli aşağıdaki gibidir. 

 

‘’MADDE 9 – (1) Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasında görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.’’

 

Söz konusu değişiklik ile endüstriyel işletmeler de ticari binalar gibi enerji yöneticisi hizmetini yetkili bir EVD şirketinden alabilir hale gelmiştir.

 

18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EK-1’de belirtilen kapsamda faaliyet yürütmek üzere  kurulmuş olan  DEMAND ENERJİ SERVİSLERİ VE TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. uzman mühendis kadrosu ile Enerji Yöneticisi görevlendirme hizmeti vermektedir.