Elektrik Proje Hizmetleri

Elektrik Proje Hizmetleri

 

1.      Kojenerasyon/Trijenerasyon Enerji Üretim Tesisleri

2.      Orta Gerilm Tesisleri ve Trafo Merkezleri

3.      Topraklama ve Yıldırımdan Korunma sistemleri

4.      Alçak Gerilm Enerji Dağıtım Sistemleri

5.      Kompanzasyon sistemleri

6.      Dizel Jeneratör,UPS Sistemleri

7.      İç ve Dış aydınlatma Sistemleri

8.      Enerji Ölçüm,İzleme ve enerji Yönetim sistemleri

9.      Zayıf Akım sistemleri

10.  Kısa Devre,Yük akışı,Topraklama ve Röle Selektivite Hesaplamaları (ETAP yazılımı ile)